Cenník

Základná a minimálna cena je 170,- Eur, v ktorých je zahrnutých 10 mb obrubníka
Každý ďalší mb je 14,- Eur.

 

Príklad:
Potrebujete 15 mb
170,- /základná cena/ + 70,- /cena za 5 mb naviac = 5 x 14,-/ = 240,- Eur
Všetky ceny sú uvedené bez DPH /20%/.

 

Balma-Mullner, Staviteľská 3, 831 04 Bratislava
Kontakt: 02 44873171, 02 44873384, 0905 500 613, obrubníky@azet.sk